Onze school zit in het project MOS, Milieuzorg Op School en ondertekende daartoe een milieubeleidsverklaring.  Hiermee willen we het milieu en de zorg ervoor een duidelijke plaats geven op school en in het schoolbeleid.
We organiseren een dikke-truien-dag, een uitstap naar het containerpark, land-art met afval…