In de Sint-Martinusscholen zit een goed uitgewerkt zorgbeleid verweven in de schoolcultuur. De bedoeling is dat iedere leerling en iedere medewerker zich goed voelt op school en ook bereid is om de zorgcultuur mee te dragen en medeverantwoordelijk te zijn voor het algemeen welbevinden. Zorg is een recht maar tegelijkertijd ook een plicht voor iedereen op een school.

De school draagt zorg voor de totale leerling. We willen niet alleen het

cognitieve en technologische aspect van onderwijs beklemtonen, maar in eerste instantie  zorg dragen voor het emotionele, het sociale het morele aspect. We willen dat de school door de leerlingen ervaren wordt als een plaats waar ze zich thuis voelen (=welbevinden). We organiseren daarvoor tal van activiteiten. Pas wanneer de leerling zich goed voelt op de school, zich thuis voelt, zich betrokken voelt, zal hij open staan om vaardigheden, kennis en competenties aan te leren. Wij begeleiden de leerlingen via studiekeuzebegeleiding en leren leren/coaching in dit proces.

 

De school wil vanuit haar missie waarin respect en kansen bieden aan iedereen centraal staan, speciale aandacht besteden aan leerlingen met een leer- of gedragsstoornis en leerlingen met socio-emotionele problemen; het gaat hier duidelijk niet enkel om leerlingen met dyslexie, maar ook ADHD, ADD, NLD, ASS, Gilles de la Tourette …

Vanuit het zorgbeleid willen we een handelingsplan opzetten dat ouders en leerling moeten goedkeuren; dit plan bestaat uit een basispakket dat voor alle leerlingen met een dergelijke leerstoornis of gedragsproblematiek geldt, eventueel aangevuld met een individuele invulling.