Dankzij de minister van verkeer i.s.m. rijscholen en examencentra en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd in het schooljaar 2008-2009 het project Rijbewijs op School gelanceerd. Onze school neemt elk jaar deel aan het project. Alle 17-jarigen worden op een professionele manier, door erkende rijinstructeurs, gedurende 8 (voor BSO-leerlingen 10) lesuren, opgeleid voor hun theoretisch autorijexamen. Het theorie-examen wordt afgenomen in de school zelf.
Dat project heeft sinds schooljaar 2010-2011 een voortraject gekregen met het nieuwe mobiliteitsprojcet Slimme Mobiele Scholen (SMS), een initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Zie www.slimmemobielescholen.be voor meer info.
De hoofddoelstelling van de nieuwe vakoverschrijdende eindterm Verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) is namelijk het aantal verkeersongevallen met jongeren van het secundair onderwijs verminderen. Naast veiligheid ligt de focus ook op duurzame mobiliteit.