We organiseren een oud-leerlingenavond voor ALLE oud-leerlingen (zij die 1 tot 4 jaar geleden afstudeerden krijgen een uitnodiging per post). Leerlingen die 25 jaar geleden zijn afgestudeerd aan het Amandinacollege en het Ursula-Instituut (scholen van voor de fusie met gelijkaardige traditie) krijgen een kaas- en wijnavond aangeboden.