De Sint-Martinusscholen zetten alles in het werk om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Enerzijds organiseren we hiervoor onthaaldagen. Twee dagen lang worden de leerlingen onder begeleiding van de klassenleraar vertrouwd gemaakt met de nieuwe leerkrachten, de nieuwe school, de specifieke werkwijze in het secundair onderwijs  ...

Anderzijds werken wij nauw samen met de basisscholen.

In het begin van het schooljaar organiseren we een zorgoverleg tussen de leerkrachten van het basisonderwijs en onze klassenleraars om leerlingen met zorgproblemen zo snel en goed mogelijk te begeleiden in onze school. Regelmatig sluiten we aan bij het zorgoverleg van de basisscholen zodat wij goed weten hoe er gewerkt wordt en op welke wijze leerlingen er begeleid worden.

Tevens organiseren we vakoverschrijdende overlegmomenten tussen de leerkrachten van de derde graad basisonderwijs (5de en 6de leerjaar) en de eerste graad secundair onderwijs. Enkele jaren geleden gebeurde dit voor het vak Frans. Dit schooljaar werden overlegmomenten opgestart voor het vak Nederlands en in de toekomst zal dit ook gebeuren voor het vak wiskunde.

Tweejaarlijks ontvangen we leerkrachten en directies uit het basisonderwijs in onze school. Ze krijgen uitgebreid informatie over onze werking op verschillende terreinen: onthaal, studiebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, leerzorg ...

Jaarlijks bezoeken leerlingen van het 6de leerjaar uit verschillende basisscholen in de maand maart onze school. Ze proeven van verschillende keuzevakken (Latijn, voeding, techniek ...) zodat ze gemakkelijker tot een definitieve keuze kunnen komen eens ze de stap zetten naar het secundair onderwijs.

Wil u met uw school ook een dergelijke bezoek organiseren? Dan kan u contact opnemen met onze school via het telefoonnummer 013 35 54 30.