1. In eerste instantie pleiten we ervoor dat elke leerling zelfrespect aan de dag zou leggen voor zijn eigen gezondheid en hygiëne, zijn eigen leef- en leeromstandigheden, zijn eigen motivatie en interesses.
  2. Daarnaast staan we er ook op dat de leerlingen respect voor de andere aan de dag leggen. Onder ‘andere’ verstaan we hier zowel medeleerlingen (dichtbij), als anderen in de derde of vierde wereld.
  3. Tenslotte willen we ook respect voor de leefomgeving onder de aandacht brengen: we willen de leerlingen met respect en open blik naar de wereld dichtbij en verder af laten kijken.
  4. Natuurlijk willen we ook omgekeerd vanuit de school (directie, leraren en OP) respect voor de leerlingen betuigen.