Binnen de groep personeelsleden zijn er mensen die vanuit hun christen-zijn de zorg voor de pastoraal op school willen dragen en concreet gestalte geven via liturgische vieringen en andere activiteiten.
We houden eraan om, met alle leerkrachten en leerlingen samen, een schooljaar in te zetten en af te sluiten met een eucharistieviering. In het voorjaar herdenken we de overledenen van onze school en hun familieleden. Voor Kerstmis verzorgen wij een bezinningsmoment voor elke klas . De werkgroep stelt een gebedenboek  met gebeden en bezinningsteksten ter beschikking. Bij het begin van het eerste lesuur in voor- en namiddag wordt dit boekje ter hand genomen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de noden dichtbij en veraf en hun steentje willen bijdragen om armoedekloven te helpen overbruggen.  Ieder jaar zetten dan ook heel wat leerkrachten en leerlingen zich in om tal van activiteiten op touw te zetten: