Hartstocht betekent letterlijk dat we met volle overgave  samen met vele collega’s en leerlingen op tocht gaan vanaf september. Vanuit verschillende invalshoeken en initiatieven betrekken we de leerlingen. We nemen hen mee in deze tocht. Zo kan hun betrokkenheid groeien en resulteren in ‘zelf doen’ in plaats van alleen maar consumeren. Maar hartstocht kan ook het volgende betekenen: “laat het wat tochten in je hart”, laat eens een frisse wind doorheen je hoofd en hart waaien. Leer kritisch omgaan met ideeën, vorm zelf een mening, treed eens buiten je gewone denkwereld, laten we vak-, initiatief-, schooloverschrijdend werken.

Het groene en het rode jaar: een tweejaarlijkse cyclus. Het groene jaar, het jaar van de blik vooruit, zin om nieuwe wegen in te slaan, om te groeien. Het jaar met de groene blaadjes, de ‘onschuldigen’, diegene die nog groen achter de oren zijn, diegene die we nog kunnen aansteken, zoals fakkels, de leerlingen moeten nog ontginnen, op zoektocht gaan…in middagclubs (DJ, dans, theater, film, zang, bands, leeshoekje, …) en workshops. Maar eens ze aangestoken zijn, kunnen ze open bloeien, kunnen ze hun fakkels laten branden. Zo komen we in het rode jaar, het hartstochtjaar voor het grote publiek: het straattheater in Herk-de-Stad.

De leerlingen mogen in een denktank brainstromen over wat zij op school willen. We noemen dit I am #  (leerlingenraad). Op geregelde tijdstippen (bv. in een weekend aan het Schulensmeer, op camping op school, een sleepover in de sporthal) komen ze samen om iets voor andere leerlingen te organiseren, het lokaal voor de leerlingen in te richten, ….