Skip to main content
x

Stages

Aanvraag geïntegreerde lerarenopleiding (GLO)
 • Wil je een stage aanvragen voor het 2e of 3e jaar BASO, dan doe je dat zo snel mogelijk. 
 • Indien je hogeschool een gegroepeerde aanvraag indient, vragen we je die aanvraag persoonlijk te bevestigen via een stageaanvraag via de website. Noteer in de rubriek opmerkingen dat de aanvraag al via de hogeschool gebeurde.
 • Je corrigeert je aanvraag indien je niet geslaagd bent in juni. Ook dien je een nieuwe aanvraag in als je een eerder aangevraagde periode of het aantal uren wil wijzigen.


Naar het formulier voor je stageaanvraag GLO.

Aanvraag specifieke lerarenopleiding (SLO)
 • Je kan een stage aanvragen voor het 1e semester uiterlijk op 10 oktober en voor het 2e semester uiterlijk op 15 februari.
 • Je noteert de bijkomende taken van de module zo concreet mogelijk.


Naar het formulier voor je stageaanvraag SLO.

Goedkeuring

De school informeert je per mail of je stageaanvraag wel of niet aanvaard wordt. Bij goedkeuring ontvang je een uitnodiging voor een gezamenlijk contactmoment op school (aanvraag BASO-stage) of een uitnodiging voor een persoonlijk contact.

Contact met je vakmentor
 • Je neemt minstens twee weken op voorhand contact op met je vakmentor. Hou wel rekening met vakantieperiodes.
 • Je vakmentor geeft je de lesonderwerpen en spreekt af wanneer jullie de lesvoorbereidingen bespreken.
 • Het is belangrijk op voorhand te overleggen met je vakmentor zodat je verder kan bouwen op zijn/haar lessen. Zeker als je nieuwe didactische werkvormen gebruikt, is overleg een meerwaarde.
 • Je vakmentor begeleidt en observeert je tijdens de stagelessen en geeft je feedback.
 • Bij problemen verwittigt je vakmentor de stagecoördinator van onze school die jouw opleidingsinstituut op de hoogte brengt.
Contact met je mentorcoach / stagecoördinator
 • Op het contactmoment heb je de volgende documenten bij je:
  • je stagecontract in drievoud,
  • de risicoanalyse en werkpostfiche (te downloaden van de website),
  • eventueel een kopie van medisch attest (indien vermeld op de werkpostfiche)
 • Je stuurt minstens één maand op voorhand een herinneringsmail (om je komst te bevestigen) naar de stagecoördinator van de aan jou toegewezen campus. Als je zonder geldige reden te laat contact opneemt, vervalt het stagecontract.
 • Je ontvangt het uurrooster en de contactgegevens van je vakmentor.
Wat spreken we met je af?
 • Als je ziek wordt tijdens de stage, verwittig je voor het eerste lesuur de school én de vakmentor.
 • Als je geen lesvoorbereidingen hebt, zonder geldige reden, dan kan het zijn dat de stageles niet kan plaatshebben. De mentorcoach neemt dan contact op met je opleidingsinstituut.
 • Ook buiten de klas verwachten we dat je je inleeft in de schoolcultuur en dat je onze visie samen met ons uitdraagt. Je gedraagt je als een toekomstig leraar. Je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Organiseren we tijdens de stageperiode, eventueel in een weekend, activiteiten die het lesgeven overstijgen (infoavond, schoolvoorstelling, sportdag ….), dan verwachten we ook daar een positieve inzet en medewerking.
 • Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht kan het zijn dat we een beroep op je doen om deze lessen te geven (uitzonderlijk voor tweedejaarsleerlingen).