Via deze links kan je het schoolreglement nalezen.

Schoolreglement 2016-2017