Skip to main content
x

Stages

Aanvraag stageplaats

Lerarenstage.be is een online stageregistratie systeem waar onze school mee werkt voor het ontvangen en behandelen van stageaanvragen. 

Vraag je stageplaats aan via lerarenstage.be.

Goedkeuring

De school informeert je per mail of je stageaanvraag wel of niet aanvaard wordt. Bij goedkeuring ontvang je een uitnodiging voor een gezamenlijk contactmoment op school (aanvraag BASO-stage) of een uitnodiging voor een persoonlijk contact.

Contact met je vakmentor
 • Je neemt minstens twee weken op voorhand contact op met je vakmentor. Hou wel rekening met vakantieperiodes.
 • Je vakmentor geeft je de lesonderwerpen en spreekt af wanneer jullie de lesvoorbereidingen bespreken.
 • Het is belangrijk op voorhand te overleggen met je vakmentor zodat je verder kan bouwen op zijn/haar lessen. Zeker als je nieuwe didactische werkvormen gebruikt, is overleg een meerwaarde.
 • Je vakmentor begeleidt en observeert je tijdens de stagelessen en geeft je feedback.
 • Bij problemen verwittigt je vakmentor de stagecoördinator van onze school die jouw opleidingsinstituut op de hoogte brengt.
Contact met je mentorcoach / stagecoördinator
 • Op het contactmoment heb je de volgende documenten bij je:
  • je stagecontract in drievoud,
  • de risicoanalyse en werkpostfiche (te downloaden van de website),
  • eventueel een kopie van medisch attest (indien vermeld op de werkpostfiche)
 • Je stuurt minstens één maand op voorhand een herinneringsmail (om je komst te bevestigen) naar de stagecoördinator van de aan jou toegewezen campus. Als je zonder geldige reden te laat contact opneemt, vervalt het stagecontract.
 • Je ontvangt het uurrooster en de contactgegevens van je vakmentor.
Wat spreken we met je af?
 • Als je ziek wordt tijdens de stage, verwittig je voor het eerste lesuur de school én de vakmentor.
 • Als je geen lesvoorbereidingen hebt, zonder geldige reden, dan kan het zijn dat de stageles niet kan plaatshebben. De mentorcoach neemt dan contact op met je opleidingsinstituut.
 • Ook buiten de klas verwachten we dat je je inleeft in de schoolcultuur en dat je onze visie samen met ons uitdraagt. Je gedraagt je als een toekomstig leraar. Je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Organiseren we tijdens de stageperiode, eventueel in een weekend, activiteiten die het lesgeven overstijgen (infoavond, schoolvoorstelling, sportdag ….), dan verwachten we ook daar een positieve inzet en medewerking.
 • Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht kan het zijn dat we een beroep op je doen om deze lessen te geven (uitzonderlijk voor tweedejaarsleerlingen).