Skip to main content
x

Schoolteam

Klassenleraar

Je klassenleraar is de spil van de klas en zorgt samen met zijn leerlingen voor een fijn klasklimaat. Voor en na de les kan je bij je klassenleraar terecht met allerhande vragen. Gaat het even moeilijk binnen de klas, dan staat de klassenleraar paraat. 

Vakleerkracht

Ook vakleerkrachten kan je aanspreken. Je kunt bij hen terecht voor vragen i.v.m. de leerstof of je studiemethode maar ook met persoonlijke vragen.

Leerlingenbegeleider

Je hebt moeilijkheden thuis, in klas, op school? Je voelt je niet echt goed? Je kunt moeilijk studeren? Je zit met vragen over een bepaald iets? Je vindt moeilijk vrienden? Je wordt gepest? Het gaat niet goed in de relatie met je ouders of je vriend(in)? Je wil een studieplanning opmaken? Je wil gewoon even praten? Je kan heel gemakkelijk aankloppen bij onze leerlingenbegeleiders!

CLB

Heb je problemen in de klas of heb je het emotioneel moeilijk? Heb je problemen thuis of buiten de school? Twijfel je over je studierichting? Heb je hulp nodig bij het studeren? Naast onze leerlingenbegeleiders staat ook het CLB voor jou paraat. 

Secretariaat

Je bent ziek? Je hebt een wonde? Je was afwezig en moet een attest afgeven? Je hebt een vraag over je boeken? Je moet een adreswijziging doorgeven? Op ons secretariaat kan je terecht met heel wat vragen!

Directie

Je kunt bij ons directieteam terecht voor afwezigheden om persoonlijke redenen, financiële aangelegenheden of bij spanningen in de klas, met leerkrachten of thuis.