Skip to main content
x

Onze troeven

Een school waar je de wereld kan ontdekken

Een school waar je de wereld kan ontdekken

Klaslokalen laten we wel eens achter ons om jullie de wereld te laten ontdekken. Je leert dus niet enkel wat in je handboeken geschreven staat. We laten je verschillende culturen, tradities, overtuigingen… zien en leren je er mee omgaan. We willen jullie laten proeven van wat zich buiten de schoolpoorten bevindt. Daarom organiseren we studiereizen en excursies. We laten je starten met ontdekken in de eerste graad en bouwen het proeven van de wereld op tot je laatste jaar op onze school. 

Een school die staat voor kwaliteit

Een school die staat voor kwaliteit

We bereiden je voor op je verdere leven, of je nu eerst nog passeert langs het hoger onderwijs of direct gaat werken. Een diploma op onze school is een kwaliteitslabel. We dagen je uit om te groeien tot de beste versie van jezelf. We leiden je op en begeleiden je naar en in de studierichting die aansluit bij je talenten en mogelijkheden.

Een school waar iedereen welkom is

Een school waar iedereen welkom is

Op onze school mag je zijn wie je bent. Verschillen mogen er zijn. We zijn allemaal anders en dat maakt juist onze school zo rijk. Ons uitgangspunt is dat iedereen even belangrijk is. Iedereen heeft zijn talent. Daarom ook dat we als school heel bewust de muren tussen a-stroom en b-stroom en tussen aso, tso en bso willen doorbreken. Van en met elkaar leren maakt ons zoveel sterker.

Een school die durft vernieuwen

Een school die durft vernieuwen

Kritisch, creatief en probleemoplossend denken, samenwerken, leren leren...: het verwerven van deze vaardigheden is minstens even belangrijk als kennis vergaren. Goed onderwijs is contextrijk, prikkelt de motivatie en inspireert tot leren. Onze school kijkt vooruit. Zo bouwen we ons STEM-verhaal van de eerste graad verder uit naar de 2de graad. Of we zetten meer in op projectwerking in de 3de graad zoals in de studierichtingen Kantoor of Restaurant en keuken. 

Met een brede waaier aan studierichtingen

Met een brede waaier aan studierichtingen

Een brede eerste graad, 19 studierichtingen in de tweede graad en 35 in de derde graad verdeeld over vijf verschillende interessegebieden: bij ons heb je een grote kans dat je een richting vindt die bij je past. Door ons breed studieaanbod is de kans groot dat je elk jaar kan doorstromen naar een studierichting die bij je past zonder dat je op zoek moet gaan naar een nieuwe school.

Een school met een hart voor anderen

Een school met een hart voor anderen

Je leert bij ons niet enkel betekenis geven aan je eigen leven, maar ook aan dat van anderen. Wij willen je meegeven dat niet iedereen in onze wereld het even gemakkelijk heeft en dat het belangrijk is om voor anderen iets te betekenen. Heel wat van onze activiteiten staan dan ook in het teken van een goed doel dat we heel bewust kiezen. Van de warmste week over het Sint-Martinusfeest tot Chefs4Charity: we kunnen je nog veel andere voorbeelden geven waar we ons inzetten voor anderen.