Skip to main content
x

Onze infoavonden

Heeft uw zoon of dochter dit schooljaar de overstap gemaakt van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar op onze school? Fijn dat u voor onze school koos en van harte welkom!

Hieronder kan u de online kennismaking rechtstreeks volgen.