Skip to main content
x

Studiebegeleiding

Onze opvoeders helpen je met het leren en volgen je taken & toetsen samen met jou op. Ze houden hierbij rekening met je studierichting en de moeilijkheden die je misschien hebt met studeren of met bepaalde vakken.

Het team van ons internaat hecht veel belang aan een studiebevorderend klimaat met een intensieve studiebegeleiding. Alle internen studeren in de studiezaal onder begeleiding van de opvoeders. Deze controleren dagelijks de agenda’s op taken, toetsen en eventuele nota’s. Waar nodig proberen ze een efficiënte studiemethode aan te leren door het geven van studietips. Overhoren is mogelijk tijdens de bijkomende avondstudie. De opvoeders volgen de schoolresultaten op via Skore (een online puntenboekje) en passen aan de hand van deze resultaten de studie aan op maat van elke intern. Wanneer de leerstof onvoldoende gekend is, kan er extra avondstudie voorzien worden. De opvoeders trachten de jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden en hulp te bieden in de mate van het mogelijke.

Elke leerling krijgt zijn eigen laptop vanaf het 3de jaar, uitgeleend door het internaat. Je mag deze laptop zowel tijdens de studie als tijdens je vrije tijd gebruiken. Je mag ook je eigen laptop, tablet of smartphone meebrengen.