Skip to main content
x

Interactieve verkeerslessen voor onze eerstejaars

Vanaf de middelbare schoolleeftijd gaan jongeren vaker zelfstandig op pad met de fiets. Daarbij leggen ze langere trajecten af en komen ze terecht in situaties waarmee ze minder vertrouwd zijn. Ze kunnen de risico’s van het verkeer niet altijd juist inschatten en willen hun grenzen verkennen. Ook groepsdruk en speel- of imponeergedrag beïnvloeden hun gedrag in het verkeer. Daarom vond op campus Ursula van de Sint-Martinusscholen van 10 tot 14 september een verkeersweek plaats voor de leerlingen van het eerste jaar.

Via een doorschuifsysteem nam elke leerling deel aan drie workshops. gegeven door een team lesgevers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Om veilig in groep te fietsen, moeten leerlingen zich kunnen aanpassen aan de positie en bewegingen van fietsers rondom hen. Elke fietser moet dus over de nodige stuurvaardigheid beschikken. Dat oefenden de eerstejaars in de workshop ‘Velovaardig’. In ‘Kraak de code’ werd de wegcode voor fietsers opgefrist. Het beland van zichtbaarheid in het verkeer kwam aan bod in ‘Laat je zien’.