Skip to main content
x
Campus Amandina
Derde graad
Focus op justitie

Focus op justitie

Vanuit verschillende invalshoeken maken de leerlingen kennis met de werking van justitie. Via een vakoverschrijdend project komen de leerlingen in contact met de rechtsorde van het land. Daarnaast is er ook een bezoek aan de rechtbank van Leuven waar leerlingen een zitting bijwonen en een rondleiding krijgen. Ter afsluiting van het project zullen ook deskundige sprekers de school bezoeken om de leerlingen wegwijs te maken in de justitiële wereld.