Skip to main content
x

Bezoek aan het departement Werktuigkunde van Ingenieurswetenschappen van de KUL

Onze 5e- en 6e-jaars Elektromechanica en Industriële wetenschappen en de 6e-jaars Elektrische installatietechnieken en Mechanische vormgevingstechnieken brachten een bezoek aan het departement Werktuigkunde van Ingenieurswetenschappen van de KUL en maakten er kennis met engineering-aspecten en –toepassingen van trillingen en geluid door middel van enkele demonstraties en/of workshops.
In de namiddag bij Siemens kregen ze demo's van enkele hoogtechnologische apparatuur en ontdekten ze hoe trillingen en geluid in de automobielsector worden gemeten, het belang ervan en waarom er oplossingen moeten worden ontwikkeld door bv. software te maken/testen De uitstap had raakvlakken met de lessen automatiseringsprocessen, mechanische processen, industriële processen %ooi voorbeeld van contextrijk leren.