Skip to main content
x

3de graad / Latijn - Wiskunde

Interessegebied: STEM

 

 • Vierde jaar Grieks – Latijn A.
 • Vierde jaar Latijn A.

 

 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.
 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.
 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.
 • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wiskunde.
 • Je wilt redeneermethodes ontwikkelen om zelfstandig en creatief een probleem op te lossen.
 • Je verneemt meer over toepassingen van de wiskunde in andere vakgebieden.
 • Je maakt kennis met een brede waaier van de subdisciplines van de wiskunde: analyse, meetkunde, getallenleer, kansberekening en statistiek.

 

 • De studierichting Latijn - Wiskunde biedt leerlingen een grondige abstract-analytische en probleemoplossende wiskundige en taalkundige vorming.

 

 • Ik ben geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder.
 • Grammaticale principes heb ik snel door en ik kan ze ook vlot toepassen.
 • Ik heb een sterk wiskundig inzicht, gezien mijn resultaten.
 • Ik los graag (wiskundige) problemen op.
 • Ik werk nauwkeurig en doortastend.
 • Ik wil na het secundair onderwijs verder studeren.

 

 • Een academische bachelor- en masteropleiding in de ingenieurswetenschappen, rechten, geneeskunde …
 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs …
Aantal uur per vak 5de jaar 6de jaar
Latijn 4 4
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 1 1
Totaal 32 32