Skip to main content
x

3de graad / Latijn - Moderne talen

Interessegebied: Taal & Cultuur

 

 • Vierde jaar Grieks – Latijn
 • Vierde jaar Latijn

 

 • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.
 • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.
 • Je leert daardoor kritische vragen stellen.
 • Je wilt je talenkennis van en communicatievaardigheid in het Frans, Engels en Duits vergroten.
 • Je bent nieuwsgierig naar de literatuur van  het Frans, Engels en Duits.

 

 • De studierichting Latijn – Moderne talen biedt leerlingen een brede taalkundige vorming door ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en kennismaking met literatuur en cultuur.

 

 • Ik ben geïnteresseerd in cultuur en in de Latijnse cultuur in het bijzonder.
 • Grammaticale principes heb ik snel door en ik kan ze ook vlot toepassen.
 • Ik heb een talenknobbel en leer gemakkelijk nieuwe woorden.
 • Ik communiceer vlot in een andere taal. Ik heb een voldoende dosis werkkracht en kan doorzetten.
 • Ik wil verder studeren na het secundair onderwijs.

 

 • Een academische bachelor- en masteropleiding in rechten, taal en letterkunde, psychologie …
 • Een professionele bacheloropleiding in het onderwijs …
Aantal uur per vak 5de jaar 6de jaar
Latijn 4 4
Duits 3 3
Engels 3 3
Frans 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie 2 2
Totaal 32 32