Skip to main content
x

3de graad / Humane wetenschappen - optie wiskunde

Interessegebied: Maatschappij & welzijn

 

lessentabel
5de
6de
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Onderzoekscompetenties 1 1
 
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 2 2
 
TOTAAL 32 32
Vooropleiding
 • Vierde jaar Humane wetenschappen.
Je toekomst
 • Een academische bachelor- en masteropleiding in het studiegebied pedagogische wetenschappen en psychologie, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, rechten …
 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs … Optie om in een sterke wiskundige en sociale richting verder te studeren.
Jouw profiel
 • Je gaat graag met mensen om.
 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in bepaalde situaties.
 • Je wilt leren nadenken over menselijke en maatschappelijke situaties.
 • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
 • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.
Profiel van de richting
 • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen).
Waarom deze richting?
 • Je volgt de actualiteit op tv en in de krant.
 • Je luistert naar andere meningen en kan er kritisch over reflecteren.
 • Je bent goed in talen, zowel in spreken als in schrijven.
 • Je wilt verder studeren.
 • Je hebt een wiskundeknobbel en hebt ook belangstelling voor wetenschappen.