Skip to main content
x

3de graad / Humane wetenschappen

Interessegebied: Maatschappij & welzijn

 

 • Vierde jaar Humane wetenschappen.

 

 • Je gaat graag met mensen om.
 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in bepaalde situaties.
 • Je wilt leren nadenken over menselijke en maatschappelijke situaties.
 • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
 • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.

 

 • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen). 

 

 • Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.
 • Ik luister naar andere meningen en kan er kritisch over reflecteren.
 • Ik ben goed in talen, zowel in spreken als in schrijven.
 • Ik wil verder studeren.

 

 • Specifiek voor Humane wetenschappen A: ik heb een wiskundeknobbel en heb ook belangstelling voor wetenschappen.
 • Specifiek voor Humane wetenschappen B: ik heb ook belangstelling voor wetenschappen en wiskunde.

 

Humane wetenschappen A

 • Een academische bachelor- en masteropleiding in het studiegebied pedagogische wetenschappen en psychologie, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, rechten …
 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs … Optie om in een sterke wiskundige en sociale richting verder te studeren.
 

Humane wetenschappen B

 • Een academische bachelor- en masteropleiding in het studiegebied  pedagogische wetenschappen en psychologie, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, rechten …
 • Een professionele bacheloropleiding in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs …
Humane wetenschappen A
Aantal uur per vak 5de jaar 6de jaar
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Onderzoekscompetenties 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 2 2
Totaal 32 32
Humane wetenschappen B
Aantal uur per vak 5de jaar 6de jaar
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Onderzoekscompetenties 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie 2 2
Totaal 32 32