Skip to main content
x

2de graad / Wetenschappen

Interessegebied: STEM

We starten met STEM in het derde jaar vanaf het schooljaar 2018-2019. Dat betekent dat de onderstaande lessentabel voor het 4de jaar pas van toepassing is vanaf het schooljaar 2019-2020.

 

 • Tweede jaar (Grieks-) Latijn
 • Tweede jaar STEM
 • Tweede jaar Moderne wetenschappen

 

 • Je hebt belangstelling voor biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.
 • Je bent goed in wiskunde.
 • Je wilt je kennis van de wetenschapsvakken vergroten door uit verschillende bronnen feitenmateriaal te verzamelen.
 • Je wilt de verworven kennis toepassen in nieuwe situaties en vraagstukken.
 • Je wilt de wetenschappelijke feiten en ontwikkelingen plaatsen in een ruimer sociaal en ethisch kader.

 

 • Deze studierichting is algemeen vormend met de klemtoon op de vakken biologie, chemie en fysica.
 • De extra uren wetenschappen zorgen voor meer uitdieping en laboratoriumwerk.

 

 • Ik heb belangstelling voor natuurverschijnselen.
 • Ik heb een wiskundeknobbel.
 • Ik ben goed in talen.
 • Ik kan doorzetten.
 • Ik wil na het secundair onderwijs verder studeren.

 

 • Een brede waaier van studiemogelijkheden zowel aan de universiteit als aan de hogeschool.

 

Aantal uur per vak 3de jaar 4de jaar
STEM 13 13
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
STEM-projecten 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 -
Totaal 32 32