Skip to main content
x

2A – STEM - Wetenschappen

Deze studierichting wordt ingericht in de eerste graad van onze school.
Ontdek de andere studierichtingen van onze eerste graad: overzicht eerste graad

 

ALGEMENE
VAKKEN

aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
 
Totaal lesuren per week 32
 
 
 

Richtingspecifieke vakken

STEM-wetenschappen 5
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
Profiel van de studierichting
 • Je leert hulpmiddelen gebruiken om een technisch systeem te realiseren.
 • Je leert productieprocessen verbeteren door onderzoek en/of bijsturing.
 • Je ontwikkelt inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken.
 • Je leert realisaties aanpassen en/of verbeteren in functie van behoefte en rekening houdend met verschillende criteria. 
 • Je leert werken met moderne gereedschappen en machines en gaat technische systemen monteren en demonteren.
Mogelijkheden in de 2de graad
 • De studierichtingen in de 2de graad worden in de loop van de volgende maanden geprogrammeerd.
Jouw profiel
 • Je bent handig en wil in contact komen met machines, nieuwe technologieën, gereedschappen en materialen. 
 • Je doet graag onderzoek of maakt technische systemen op basis van een ontwerp.
 • Je wil graag meer nadruk leggen op een wiskundige benadering van een probleem, onderzoek en/of realisatie.
Waarom deze richting?
 • Je studeert graag.
 • Je bent in veel geïnteresseerd, maar vooral wiskunde, wetenschappen en technologie boeien je.
 • Je kan wiskundig en abstract denken.