Skip to main content
x

1A - Aanvulling Hoofdvakken

Deze studierichting wordt ingericht in de eerste graad van onze school.
Ontdek de andere studierichtingen van onze eerste graad: overzicht eerste graad

 

Profiel van de studierichting
  • In de extra uren Nederlands werk je vooral rond de vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven.
  • De extra lesuren Frans en wiskunde helpen je de leerstof te begrijpen.
  • Het vak HorizonTaal laat je actief werk maken van je verdere studiekeuze.
Jouw profiel
  • Je haalde in de basisschool voor alle vakken goede resultaten.
  • Je hebt een ruime belangstelling.
  • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.
Waarom deze richting?
  • Je studeert graag.
  • Je hebt een goed taalgevoel.
  • Het vak wereldoriëntatie boeide je in de basisschool.