Skip to main content
x

1A / Aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject

BASISVORMING

aardrijkskunde 2
beeld 1
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
mens en samenleving 2
muziek 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
 
Totaal lesuren per week 27
 
 
 
 
 
klassenleraar
leren leren, leren leven, leren kiezen
1
ICT geïntegreerd in alle vakken

aanvulling hoofdvakken

Frans 1
Nederlands 1
Wiskunde 1
 
 

mini-oriënteringstraject

mini-oriënteringstraject 1

De leerling kiest twee trajecten uit:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca
Waarom?
 • Ik studeer graag.
 • Ik heb een goed taalgevoel.
 • Het vak wereldoriëntatie boeide me in de basisschool.
Profiel van de leerling
 • Je behaalde goede resultaten in de basisschool.
 • Je hebt een ruime belangstelling.
 • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.