Skip to main content
x

1A - Aanvulling Hoofdvakken

Deze studierichting wordt ingericht in de eerste graad van onze school. Ontdek de andere studierichtingen van onze eerste graad: overzicht eerste graad

 

  • Je haalde in de basisschool voor alle vakken goede resultaten.
  • Je hebt een ruime belangstelling.
  • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

 

  • In de extra uren Nederlands werk je vooral rond de vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven.
  • De extra lesuren Frans en wiskunde helpen je de leerstof te begrijpen.
  • Het vak HorizonTaal laat je actief werk maken van je verdere studiekeuze.

 

  • Ik studeer graag.
  • Ik heb een goed taalgevoel.
  • Het vak wereldoriëntatie boeide me in de basisschool.
Aantal uur per vak 1ste jaar
Nederlands 2
Frans 1
Wiskunde 1
HorizonTaal 1
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Totaal 32